Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

1. Prezentácia a tlačová konferencia publikácie Jánovo evanjelium. Nový preklad a krátky komentár v Dome Quo vadis v Bratislave dňa 13. februára 2020

      Odkazy na novinové správy:

        https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/tvoria-mozaiku-kulturnohistorickeho-vyvinu-v-europe.xhtml

        https://www.katolickenoviny.sk/spravodajstvo/category/domace/article/novy-preklad-prinasa-jasnejsie-interpretacie.xhtml

        https://www.katolickenoviny.sk/rozhovor/category/rozhovor/article/janovo-evanjelium-dostalo-novu-podobu.xhtml

 

 

2. Plenárne zasadnutie Slovenského komitétu slavistov za účasti vedenia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v sídle obidvoch inštitúcií na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave dňa 17. marca 2020.

 

3. Medzinárodná vedecká konferencia Klokočovský obraz Bohorodičky v kultúrnych dejinách Slovenska, Klokočov – Michalovce v dňoch 6. – 10. septembra 2020

 

4. Vedecká konferencia „Konfesionálna situácia v Uhorsku po páde Veľkej Moravy do konca stredoveku“, november 2020

 

5. Prezentácia prameňov skúmaných a vydaných v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV za 25. rokov činnosti v rámci edícií supplementum Slavica Slovaca a Monumenta byzantino-slavica et latina Slovaciae. Prezentácia sa uskutoční v Týždni vedy a techniky na Slovensku (9.-15. novembra 2020).

 

6. Tretí kongres slovenských slavistov, Bratislava, marec-apríl 2021

 

7. Slavistické pierko (súťaž)

 

 

 

 

 

shopify analytics