Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Riaditeľ:

doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

simon.marincak@savba.sk
+421 2 59209412

 

Zástupca riaditeľa:

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

 

Sekretariát:

Bc. Monika Chrenková

+421 2 59209411

 

 

Vedeckí pracovníci:

Dr. Juraj Feník, PhD. (APVV)

Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD. (APVV)

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Mgr. Mária Košková, CSc.

Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD. (APVV)

Dr. SSLic. Jaroslav Rindoš, PhD. (APVV)

Mgr. Mária Strýčková, PhD.

Mgr. Paulína Šmeringaiová

Mgr. Svetlana Vašíčková, PhD.

Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD.

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

Mgr. Vavrinec Žeňuch

 

 

Odborní a technickí pracovníci:

Bc. Monika Chrenková

Martin Žeňuch

 

Doktorandi v internej i externej forme štúdia:

Mgr. Miriama Harmatová (int.)

Mgr. Peter Sokol (int.)

 

 

 

 

Bývalí pracovníci a doktorandi

 

 

 

 

shopify analytics