Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Riaditeľ:

Doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

+421 2 59209412

 

Zástupca riaditeľa:

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

 

Sekretariát:

Ing. Lýdia Rummelová

+421 2 59209411

 

 

Vedeckí pracovníci:

Dr. Juraj Feník, PhD. (APVV)

Mgr. Marína Hríbová, PhD.

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD. (APVV)

Prof. Róbert Lapko, Th.D., PhD.

Doc. PaedDr. ThDr. Šimon Marinčák, PhD.

Mgr. Paulína Polgáryová PhD.

Prof. PhDr. Vladimír Rábik, PhD.

Mgr. Mária Strýčková, PhD.

Mgr. Svetlana Šašerina, PhD.

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Mgr. Žaneta Zsarnóczaiová, PhD.

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

 

 

Odborní a technickí pracovníci:

Ing. Lýdia Rummelová

Martin Žeňuch

 

 

Doktorandi v internej i externej forme štúdia:

 Mgr. Lukáš Durkaj (int.)

Mgr. Laurba Belicajová (int.)

Mgr. Patrik Kozár (int.)

Mgr. Jakub Kurák (int.)

Mgr. Miriama Harmatová (int.)

 

 

 

 

Bývalí pracovníci a doktorandi

 

 

 

 

shopify analytics