Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Riaditeľ:

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

+421 2 59209412

+421 917 926645

 

 

Zástupca riaditeľa:

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

+421 2 59209413

 

 

Sekretariát:

Ing. Lýdia Rummelová

+421 2 59209411

 

 

Vedeckí pracovníci:

Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

Dr. Juraj Feník, PhD. (APVV)

Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Mgr. Mária Košková, CSc.

Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD. (APVV)

Mgr. Mária Prokipčáková, PhD.

Dr. SSLic. Jaroslav Rindoš, PhD. (APVV)

Mgr. Mária Strýčková, PhD.

Mgr. Svetlana Vašíčková, PhD.

Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD.

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

 

Odborní a technickí pracovníci:

Ing. Lýdia Rummelová

Martin Žeňuch

 

Doktorandi v internej i externej forme štúdia:

Mgr. Miriama Mikulášiková (int.)

Mgr. Paulína Šmeringaiová (int.)

 

 

 

 

Bývalí pracovníci a doktorandi

 

 

 

 

Vedecká rada SÚJS SAV:

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. (predseda)

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. (interný člen)

Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. (interný člen)

Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (interná členka)

Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., FF UKF Nitra (externý člen)

Prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc., FF Prešovskej univerzity (externá členka)

 

 

 

Atestačná komisia SÚJS SAV:

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (predseda ex offo)

Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. (interný člen)

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. (interný člen)

Mgr. Mária Košková, CSc. (interná členka)

Mgr. Iveta Valentová, PhD., JÚĽŠ SAV (externá členka)

Doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., FF UK Bratislava (externá členka)

 

 

 

 

 

 

shopify analytics