Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Poverený riaditeľ:

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

+421 2 59209413

 

Zástupca riaditeľa:

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

+421 2 59209414

 

 

Sekretariát:

+421 2 59209411

 

 

Vedeckí pracovníci:

Dr. Juraj Feník, PhD. (APVV)

Mgr. Ľubomír Gábor, PhD.

ThDr. Ing. Jozef Jančovič, SSL. PhD. (APVV)

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Mgr. Mária Košková, CSc.

Doc. Róbert Lapko, Th.D., PhD. (APVV)

Dr. SSLic. Jaroslav Rindoš, PhD. (APVV)

Mgr. Mária Strýčková, PhD.

Mgr. Svetlana Vašíčková, PhD.

Mgr. Ľubomíra Wilšinská, PhD.

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD.

 

Odborní a technickí pracovníci:

Martin Žeňuch

 

Doktorandi v internej i externej forme štúdia:

Mgr. Miriama Harmatová (int.)

Mgr. Paulína Šmeringaiová (int.)

Mgr. Peter Sokol (int.)

Mgr. Vavrinec Žeňuch (int.)

 

 

 

 

Bývalí pracovníci a doktorandi

 

 

 

 

shopify analytics