Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Slavica Slovaca

 

 

 

ISSN: 0037-6787

 

Distribúcia / Distributed by:

 

Slovart G. T. G., Krupinská 4,

P. O. Box 152, 852 99 Bratislava

Objednávací formulár

 

 

Hlavný redaktor:

Peter Žeňuch

 

Redakčná rada:

Mojmír Benža, Erika Brtáňová, Václav Čermák (Česká republika), Mária Dobríková, Ján Doruľa, Viera Kováčová,
Júlia Dudášová-Kriššáková,
Adriana Ferenčíková, Martin Hurbanič, Daniela Konstantinovová (Bulharsko), Jaromír Krško, Ján Lukačka, Šimon Marinčák, Desislava Najdenová (Bulharsko),
Anita Račáková, Ján Stradomski (Poľsko),
Elena S. Uzeňovová (Ruská federácia), Cyril Vasiľ, Peter Zubko, Peter Žeňuch

 

Výkonná redaktorka:

Svetlana Šašerina

svetlana.saserina@savba.sk

 

Technický redaktor:

Martin Žeňuch

 

Adresa redakcie:

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Dúbravská cesta 9

841 04 Bratislava

 

 

Databázy:

 

SCOPUS

 

CEJSH

Central European Journal

of Social Sciences and Humanities

 

DOAJ

Directory of Open Access Journales

 

C.E.E.O.L.

Central and Eastern European

Online Library

 

ERIH PLUS

European Reference Index

for the Humanities

and Social Sciences

 

MLA

Modern Language Association Database

 

CARHUS Plus+ 2014

 

CIRC

Clasificación integrada de revistas científicas

 

SJR

SCImago Journal & Country Rank

 

ProQuest

Linguistic Bibliography, Linguistics & Language Behavior Abstracts

 

EBSCO

Information Services

 

Academic Search Premier

 

IBZ Online, Central & Eastern European Academic Source (CEEAS)

Slavistická folkloristika

Informačný bulletin

 

 

 

 

Redakčná rada:

Viera Gašparíková, Hana Hlôšková, Gabriela Kiliánová, Jana Pospíšilová, Katarína Žeňuchová

 

Výkonná redaktorka:

Katarína Žeňuchová

katarina.zenuchova@savba.sk

 

Technický redaktor:

Martin Žeňuch

 

Tlačové podklady

posielajte na adresy:

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Dúbravská cesta 9

841 04 Bratislava

-

Ústav etnológie SAV

Klemensova 19

813 64 Bratislava

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics