Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Aktualizácie internetovej stránky

 

 

31. marec 2017

Vyšli tri nové publikácie:

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov

 

27. marec 2017

Z publikácie Ján Stanislav a slovenská slavistika sú k dispozícii

separáty vo formáte PHP a PDF.

 

28. február 2017

Prezentácia:

Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792)

 

21. február 2017

Aktualizovaná stránka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:

profily pracovníkov, granty, konferencie

 

6. december 2016

Vyšli nové čísla časopisov Slavica Slovaca:

Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2

Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 3

 

2. november 2016

Fotografie z konferencie

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach.
Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)

 

19. október 2016

Vyšla nová publikácia

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (2. doplnené vydanie).

 

30. august 2016

Vyšla nová publikácia

Ján Stanislav a slovenská slavistika.

 

19. júl 2016

Vyšlo nové číslo časopisu Slavica Slovaca.

 

26. apríl 2016

Vyšla nová publikácia

Rozprávky Janka Rimavského

 

19. apríl 2016

Vyšla nová publikácia

Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres

 

12. apríl 2016

Vyšla nová publikácia

Musikalische und literarische Kontexte des Barocks in Mitteleuropa / in der Slowakei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics