Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Aktualizácie internetovej stránky

 

25. január 2019

Aktualizovaná stránka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:

profily pracovníkov, granty, konferencie

 

11. december 2018
Vyšlo nové číslo časopisu Slavica Slovaca

Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 2

 

30. október 2018

Fotografie z konferencie

Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia

 

11. september 2018

Vyšlo nové číslo časopisu Slavistická folkloristika

 

28. júna 2018
Vyšlo nové číslo časopisu Slavica Slovaca

Slavica Slovaca, 2018, roč. 53, č. 1

 

23. máj 2018

Vyšlo SUPPLEMENTUM Slavica Slovaca 3-4.

 

21. máj 2018

Vyšiel zborník Martin Luther po päťsto rokoch.

 

5. marec 2018

Nastúpil nový odborný technický pracovník.

 

20. február 2018

Aktualizovaná stránka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:

profily pracovníkov, granty, konferencie

 

20. december 2017

Vyšli dve nové publikácie:

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií

Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie

 

19. december 2017

Vyšli nové čísla časopisov Slavica Slovaca:

Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 2

Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 3

 

10. október 2017

Fotografie z konferencie

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics