Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Aktualizácie internetovej stránky

 

 

26. júl 2017

Vyšla nová publikácia

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

 

17. júl 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Slavica Slovaca.

 

31. marec 2017

Vyšli tri nové publikácie:

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov

 

27. marec 2017

Z publikácie Ján Stanislav a slovenská slavistika sú k dispozícii

separáty vo formáte PHP a PDF.

 

28. február 2017

Prezentácia:

Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792)

 

21. február 2017

Aktualizovaná stránka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:

profily pracovníkov, granty, konferencie

 

6. december 2016

Vyšli nové čísla časopisov Slavica Slovaca:

Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 2

Slavica Slovaca, 2016, roč. 51, č. 3

 

2. november 2016

Fotografie z konferencie

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach.
Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru (k 1100. výročiu jeho smrti)

 

19. október 2016

Vyšla nová publikácia

Jozef Ignác Bajza v kultúrnom a literárnom kontexte (2. doplnené vydanie).

 

30. august 2016

Vyšla nová publikácia

Ján Stanislav a slovenská slavistika.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics