Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Aktualizácie internetovej stránky

 

23. máj 2018

Vyšlo SUPPLEMENTUM Slavica Slovaca 3-4.

 

21. máj 2018

Vyšiel zborník Martin Luther po päťsto rokoch.

 

5. marec 2018

Nastúpil nový odborný technický pracovník.

 

20. február 2018

Aktualizovaná stránka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:

profily pracovníkov, granty, konferencie

 

20. december 2017

Vyšli dve nové publikácie:

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií

VBarkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie

 

19. december 2017

Vyšli nové čísla časopisov Slavica Slovaca:

Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 2

Slavica Slovaca, 2017, roč. 52, č. 3

 

10. október 2017

Fotografie z konferencie

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov

 

26. júl 2017

Vyšla nová publikácia

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

 

17. júl 2017

Vyšlo nové číslo časopisu Slavica Slovaca.

 

31. marec 2017

Vyšli tri nové publikácie:

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov

 

27. marec 2017

Z publikácie Ján Stanislav a slovenská slavistika sú k dispozícii

separáty vo formáte PHP a PDF.

 

28. február 2017

Prezentácia:

Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792)

 

21. február 2017

Aktualizovaná stránka Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV:

profily pracovníkov, granty, konferencie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics