Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

SLAVISTICKÉ PIERKO 2020

 

Pri príležitosti 25. výročia založenia Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV bol vyhlásený 1. ročník súťaže Slavistické pierko. Zúčastniť sa jej mohli všetci nápadití žiaci základných škôl vo forme výtvarných a literárnych prác. Tohtoročná téma sa niesla v duchu "Slovák v srdci Európy". Cieľom súťaže bolo prístupným spôsobom podnietiť záujem žiakov o oblasť slavistiky, vyvolať zamyslenie a hľadanie odpovedí na jednotlivé otázky

Vyhodnotenie súťaže prebiehalo v rámci podujatia Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2020. Na poštovú a e-mailovú adresu Slavistického ústavu Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied bolo doručených pomerne veľa súťažných prác, z čoho sa nesmierne tešíme. Tieto práce poukazujú na súčasný stav poznania a myslenia z daného odboru, čím v neposlednom rade tvoria aj určitú formu pramennej databázy.

Súťažné práce hodnotila porota v zložení: Mgr. Paulína Šmeringaiová, PhD., Mgr. Mária Strýčková, PhD. a Mgr. Marína Hríbová, PhD. Žiaci si za svoje skvelé výkony odniesli ocenenia v nasledovných kategóriách:

              I.            kategória (I. stupeň):

1. Žiak 4. B, ZŠ A. Merici v Trnave (Štúrova podobizeň)

2. Žiak 2. B, ZŠ Vysoká nad Kysucou (Cesta cez horu)
3. Žiačka 3. B, Borský Mikuláš (Janko Hraško)

           II.            kategória (II. stupeň, literárne práce)

1. Žiak 9. roč., ZŠ Ľ. Štúra v Modre (Váh) 
2. Žiačka 9. roč., ZŠ Fiľakovo (Môžeme byť hrdí)
3. Základná škola sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi (Babkine jedlá)

        III.            kategória (II. stupeň, výtvarné práce)

1. Žiačka 7. A, ZŠ Drábová, Košice (Eliška v srdci Európy)
     2. Žiačka 8.A, ZŠ Školská, Holíč (Folklór v móde)
     3. Žiačka 8. roč., ZŠ Severná 21, Moldava n. Bodvou

        IV.            špeciálna cena- Moldava nad Bodvou, kolektívna práca

Oceneným srdečne blahoželáme. Všetkým zapojeným súťažiacim patrí naše poďakovanie a veľké uznanie. Zároveň ďakujeme aj pedagógom a rodičom, ktorí tieto deti motivovali, povzbudzovali a umožnili im účasť v súťaži.

 

Galéria

 

 

 

 

shopify analytics