Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality
 

 

Členovia SKS

 

 

Čestný predseda SKS

Prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc. (jazykoveda)

 

 

PhDr. Mojmír Benža, CSc. (etnológia)

PhDr. Ján Bobák, CSc. (história)

Doc. PhDr. Erika Brtáňová, CSc. (literárna veda)

Prof. PhDr. Júlia Dudášová, DrSc. (jazykoveda)

Prof. PhDr. Oskár Elschek, DrSc. (etnológia)

PhDr. Viera Gašparíková, DrSc. (etnológia)

Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc. (jazykoveda)

Prof. PaedDr. Martin Golema, PhD. (literárna veda)

Doc. PhDr. Hana Hlôšková, CSc. (etnológia)

Doc. PhDr. Martin Homza, PhD. (história)

Prof. PhDr. Jozef Hvišč, DrSc. (literárna veda)

PhDr. Ján Jankovič, DrSc. (literárna veda)

Prof. PhDr. Ján Kačala, DrSc. (jazykoveda)

prof. PhDr. Marta Keruľová, CSc. (literárna veda)

doc. PhDr. Viera Kováčová, PhD. (jazykoveda)

PhDr. Ľubor Králik, CSc. (jazykoveda)

Doc. Mgr. Jaromír Krško, PhD. (jazykoveda)

Prof. PhDr. Matúš Kučera, DrSc. (história)

Prof. PhDr. Róbert Letz, PhD. (história)

Mgr. Anita Račáková, PhD. (jazykoveda)

Prof. PhDr. Alexander Ruttkay, DrSc. (história)

Prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. (jazykoveda)

ThLic. Andrej Škoviera, PhD. (história)

Prof. PhDr. Tatiana Štefanovičová, CSc. (história)

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (jazykoveda)