Slovenský komitét slavistov
Slovenský komitét slavistov
Stanovy
Predsedníctvo
Zloženie
Zápisnice zo zasadnutí
Publikácie
Chronológia medzinárodných zjazdov slavistov
Slavistický ústav Jána Stanislava
Aktuality

 

17. medzinárodný zjazd slavistov v Paríži

 

 

 

Odkaz na stránku zjazdu: https://mks-paris.sciencesconf.org/

 

Odkaz na tematiku zjazdu: Tematika zjazdu v slovenčine

 

Výzva na prihlasovanie referátov a podmienky účasti na zjazde