Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

 

Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky v Slovenskej akadémii vied

 

 

Predslov

 

Dvadsať rokov inštitucionalizovanej slavistiky

v Slovenskej akadémii vied

 

Knižné publikácie Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

 

Vedecké konferencie, semináre a výstavy

organizované Slavistickým ústavom Jána Stanislava SAV

v rokoch 1995 – 2015

 

Zoznam pracovníkov

 

Edičná poznámka k profilom a bibliografiám pracovníkov

a doktorandov Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV

 

Profily a bibliografia pracovníkov

Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v rokoch 1995 – 2014

 

Univ. prof. PhDr. Ján Doruľa, DrSc.

Vladimír Gregor

Doc. PhDr. Tatiana Grigorjanová, PhD. (rod. Zajacová)

Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD.

Mgr. Mária Košková, CSc. (rod. Andreeva)

PhDr. Ľubor Králik, CSc.

Doc. PhDr. Elena Krasnovská, CSc.

PhDr. Štefan Lipták, CSc.

ThLic. Andrej Škoviera, PhD.

Mgr. Angela Škovierová, PhD.

Mgr. Peter Šoltés, PhD.

Mgr. Svetlana Vašíčková (rod. Šašerina)

Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (rod. Faťolová)

 

Profily a bibliografia doktorandov

Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV v rokoch 1995 – 2014

 

Mgr. Rastislav Csapák

Mgr. Nikoleta Hubinská

Mgr. Ľuboš Lukoviny, PhD.

Mgr. Lenka Majchráková, PhD. (rod. Juhásová)

Mgr. Anita Račáková, PhD. (rod. Murgašová)

Mgr. Božena Pecuchová

Mgr. Mária Prokipčáková

Mgr. Naďa Rácová, PhD.

Mgr. Mária Strýčková

Mgr. Dominika Tekeliová

Mgr. Ľubomíra Wilšinská

Mgr. Marína Hríbová

 

Fotografie z podujatí v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics