Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

   

 

Mgr. Žaneta ZSARNÓCZAIOVÁ, PhD. (1993)

vedecká pracovníčka

zaneta.zsarnoczaiova@savba.sk

02/59209420

 

 

 

 

 

 

Žaneta Zsarnóczaiová (nar. 1993) sa orientuje na komparatívne interdisciplinárne výskumy východoslovanských jazykov, a to predovšetkým z pozície psycholingvistiky, sociolingvistiky či lingvokulturológie. Je absolventkou Katedry rusistiky FF UKF v Nitre, kde v roku 2020 ukončila aj interné doktorandské štúdium v študijnom programe Slavistika – slovanské jazyky. Obhájila dizertačnú prácu s názvom Biblizmy v slovných asociáciách, ktorá bola zameraná na asociačný výskum frazeologických kompetencií nositeľov ukrajinského jazyka. V Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV pôsobí od novembra 2020.

 

 

Publikačná činnosť

 

2021

ZSARNÓCZAIOVÁ, Ž. 2021. Emócie v slovných asociáciách (slovensko-ukrajinsko-ruský komparatívny aspekt). In Philologia Rossica. ISSN 2694-8826, 2021, roč. 3, číslo 1, s. (v tlači).

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics