Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

   Mgr. Vavrinec ŽEŇUCH (1994)

   interný doktorand

   vavrinec.zenuch@gmail.com   

   02/59209417

 

Vavrinec Žeňuch je absolvent Filozofickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Je interným doktorandom SÚJS SAV v študijnom programe Slavistika - Slovanské jazyky a literatúry. Vo svojej odbornej práci sa zameriava na dejiny raného novoveku, konfesionálnu, kultúrnu a jazykovú identitu obyvateľov severovýchodného Uhorska. Aktuálne sa zaoberá slovenskými kalvínskymi zbormi v Hornom Uhorsku. Téma jeho dizertačnej práce je Mukačevský vikariát v rokoch 1646 – 1711.

 

 

Publikačná činnosť

 

2018

ŽEŇUCH, Vavrinec. Husák. História a etnografia Husák: Obecný úrad v Husáku, 2018. s. 192.
 

2017

ZUBKO, Peter – ŽEŇUCH, Vavrinec. O dokumentoch užhorodskej únie. In Košické historické zošity. Roč. 27/2017, s. 9-20.

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics