Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Paulína ŠMERINGAIOVÁ (1991)

interná doktorandka

paulina.smeringaiova@savba.sk

02/59209422

 

 

 

 

 

Paulína Šmeringaiová je absolventkou Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave v odbore prekladateľstvo - tlmočníctvo (v študijnom programe chorvátsky jazyk a kultúra - nemecký jazyk a kultúra). V rámci študijného programu v odbore 2.1.28 slovanské jazyky a literatúra v SÚJS SAV sa ako interná doktorandka zameriava na slovensko-nemecké jazykové i mimojazykové vzťahy 16.-19. st. V rámci svojho výskumu sa venuje najmä tematickému okruhu cechových pamiatok.

 

 

 

Publikačná činnosť

 

2017

 

Správy a recenzie

ŠMERINGAIOVÁ, Paulína – Strýčková, Mária: Konferencia Liturgické Jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. In Slavica slovaca, 2017 roč. 52, č.2, s. 182-183. ISSN 0037-6787

 

Prekladová a editorská činnosť

TARLE, Tuga: Svadba; Perlový náhrdelník in Ariadnina niť, Bratislava: AnaPress 2017, s. 27-32; 53-58. ISBN 978-80-89137-87-9

 

2016

ŠMERINGAIOVÁ, Paulína Medzinárodná interdisciplinárna slavistická konferencia o jazyku a kultúre v slovanskom kontexte. In Slavica slovaca, 2016, roč. 51, č. 2, s. 191-193. ISSN 0037-6787

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics