Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Ing. Lýdia RUMMELOVÁ (1951)

odborná technická pracovníčka

lydia.rummelova@savba.sk

02/59209411

 

 

 

 

Vykonáva administratívne činnosti súvisiace s agendou Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV a Štátnej pokladnice v súčinnosti s Technicko-hospodárskou správou ústavov spoločenských vied SAV a Úradom SAV, ďalej uskutočňuje odborné administratívne činnosti súvisiace s agendou vedeckého pracoviska, najmä so zabezpečením organizačno-technickej činnosti SÚJS SAV a stará sa o katalogizáciu knižničných fondov a zaznamenávanie publikačnej činnosti pracovníkov SÚJS SAV.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics