Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Dr. SSLic. Jaroslav Rindoš, PhD. (1964)

vedecký pracovník na projekte APVV-16-0514

jaroslav.rindos@savba.sk

02/59209411

 

 

 

 

 

Dr. SSLic. Jaroslav Rindoš, PhD. vyštudoval teológiu na Cyrilometodskej bohosloveckej fakulte v Bratislava (1985-1990). V r. 1996 získal licenciát z biblických vied (S.S.L.) na Pápežskom biblickom inštitúte v Ríme - v rámci licenciátneho programu absolvoval tiež štúdiá biblickej archeológie na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme.

V r. 2009 získal doktorát na Pápežskej Gregorovej univerzite v Ríme (S.T.D. = Sacred Theology Doctorate). Je spoluautorom Slovenského ekumenického prekladu Biblie do slovenčiny. Jeho hlavnou publikáciou je He of Whom It Is Written. John the Baptist and Elijah in Luke, Oesterreichische Biblische Studien 38 (Editor: prof. Georg Braulik); Peter Lang - Internationaler Verlag der Wissenschaften, Frankfurt am Main, 2010.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics