Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Mgr. Juraj MOLČÁNYI (1981)

odborný technický pracovník

juraj.molcanyi@savba.sk

02/59209416

 

 

 

Juraj Molčányi je od 1.7.2008 odborný technický pracovník v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV. Má na starosti samostatné riešenie čiastkových úloh rozvoja vedy a techniky, digitalizáciu a správu cyrilských a latinských pamiatok. Jeho úlohou je aj ďalšie spracovávanie a upravovanie textov a príprava publikácií. Je správcom počítačovej siete a administrátorom webovej stránky ústavu.

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics