Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Miriam HARMATOVÁ (MIKULÁŠIKOVÁ) (1990)

Interná doktorandka

miriama.mikulasikova@savba.sk

02/59209411

 

 

 

 

 

Miriam Harmatová je absolventkou Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Je internou doktorandkou SÚJS SAV v študijnom programe Slovanské jazyky a literatúry. Vo svojej odbornej práci sa zameriava na nacionalizmus, vlastenectvo a národnú identitu. Aktuálne sa zaoberá konfesionálnou problematikou v súvislosti s formovaním kultúrnej identity Slovákov a s tým súvisiacim sviatkom sv. Cyrila a Metoda v prepojení aj na ostatné slovanské kultúry a Európu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics