Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Nikoleta HUBINSKÁ (1989)

externá doktorandka

nikoleta.hubinska@savba.sk

02/59209411

 

 

 

 

Nikoleta Hubinská absolvovala magisterské štúdium klasickej filológie na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. V internej forme doktorandského štúdia sa venuje výskumu latinskej kultúry na Slovensku v 15. až 19. storočí. Ako dizertačnú prácu pripravuje kritické vydanie diela Imricha Tolvaja Ortus et progressus Almæ Archi-Episcopalis Societatis Jesu Universitatis Tyrnaviensis a primis illius initiis ad annum usque M.D C.LX. (Trnava 1725) s prekladom a komentárom. Promočná tlač Ortus et progressus predstavuje prvú tlačou vydanú prácu o dejinách Trnavskej univerzity.

 

 

 

Publikačná činnosť

 

2015

Imrich Tolvaj – autor významnej historickej monografie k dejinám Trnavskej univerzity. In: ROSSICA IUVENUM 2014. Nitra: Garmond, 2015, s. 24-32, CD-ROM. ISBN 978-80-89703-17-3.

 

2014

Hubinská, Nikoleta - Juríková, Erika: Inaugurácia trnavskej univerzity podľa spisu Ortus et progressus (1725). In: Vivat, crescat, floreat Universitatis Tyrnaviensis!. Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013, s. 82-86. ISBN 978-83-7490-726-2

 

 

Správy a recenzie:

Hubinská, Nikoleta – Strýčková, Mária – Wilšinská, Ľubomíra: Themes of Polemical Theology Across Early Modern Literary Genres / Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry. In Slavica Slovaca, 2015, roč. 50, č. 1, s. 76-79.

Bel, M.: Trenčianska stolica. In: Slavica Slovaca. Roč. 49, č. 1 (2014), s. 80-82. ISSN 0037-6787. Rec.: Bel, M.: Trenčianska stolica. Eds. M. Turóci – I. Nagy. Čadca: Kysucké múzeum v Čadci 2013. 448 s.

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics