Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Mgr. Marína HRÍBOVÁ PhD. (1989)

vedecká pracovníčka

marina.hrib@savba.sk

02/59209411

 

 

V rámci výskumnej úlohy zameranej na interdisciplinárny a konfrontačný výskum jazyka, ľudovej slovesnej a materiálnej kultúry a dejín osídlenia v oblasti slovensko-poľských, slovensko-rusínsko-ukrajinských, slovensko-južnoslovanských a slovensko-nemeckých kontaktov skúma Marína Hríbová slovenskú ľudovú slovesnosť v medzislovanských vzťahoch z historického a konfrontačného hľadiska (analýza textov slovesnej ľudovej prozaickej tvorby z jazykového, národopisného a historického hľadiska na slovanskom historicko-porovnávacom základe). Venuje sa najmä výskumu mýtopoetických tradícií slovanských kultúrnych spoločenstiev so zameraním na západoslovanský, južnoslovanský a východoslovanský jazykový a kultúrny areál. Jej metodologické východisko predstavuje archeológia literárnej komunikácie a analýza predhistórie literatúry Slovanov. 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics