Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Dr. Juraj Feník, PhD. (1976)

vedecký pracovník na projekte APVV-16-0514

juraj.fenik@savba.sk

02/59209411

 

 

 

 

 

Dr. Juraj Feník, PhD. v zaradení samostatný vedecký pracovník Slavistického ústavu Jána Stanislava SAV, je absolventom The Catholic University of America (Washington, DC) so zameraním na biblickú gréčtinu a prekladateľstvo a novozákonnú exegézu, kde v roku 2008 získal vedeckú hodnosť S.T.D. (= Sacred Theology Doctorate) Je členom prestížnej vedeckej asociácie The Catholic Biblical Association of America a redakčnej rady časopisov Verba Theologica a Studia Biblica Slovaca. Je autorom vedeckej monografie Given to the Church: An Exegetical and Theological Analysis of Christology and Anthropology in Eph 1:20-23 and 2:5-6 (Brno: Tribun EU, 2014) a viacerých odborných štúdií v domácich a zahraničných periodikách. Venuje sa prekladu Nového zákona a v tejto kapacite participoval na produkcii vedeckej monografie K metodike prekladu Svätého Písma do slovenčiny a na organizácii viacerých odborných seminárov venovaných prekladaniu biblických textov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics