Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

   Mgr. Lukáš DURKAJ (1987)

   interný doktorand

   ldurkaj@gmail.com

   02/59209411

 

 

Mgr. Lukáš Durkaj je od roku 2020 doktorandom v Slavistickom ústave Jána Stanislava SAV,kde sa zameriava na biblické preklady. V roku 2013 absolvoval magisterské štúdium na TF Katolíckej univerzity v Ružomberku. Počas ak. roka 2010-2011 absolvoval študijný pobyt na Katholieke Universiteit Leuven so zameraním na biblickú gréčtinu a novozákonnú exegézu. Je spoluautorom vedeckého článku, registrovaného v databáze SCOPUS „Problém vzťahu textovej a literárnej kritiky na príklade 1 Sam 17“ (Slavica Slovaca, vol. 53, č.1, 2018) a iných populárno-odborných článkov so zameraním na biblické preklady a hermeneutiku v rôznych periodikách a web-portáloch.

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics