Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

Bc. Monika Balogová

technická pracovníčka

monika.chrenkova@savba.sk

02/59209411

 

 

 

 

 

Vykonáva dokumentáciu technických a humanitných poznatkov, knihovnícku, bibliografickú, rešeršnú a inú informačnú a technicko-organizačnú agendu.

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics