Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Dielo Antona Bernoláka a bernolákovcov v slovenskom a európskom kontexte

 

24. a 25. októbra 2007 usporiadal SÚJS SAV v spolupráci s Maticou slovenskou a s Ministerstvom kultúry SR interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Dielo Antona Bernoláka a bernolákovcov v slovenskom a európskom kontexte. Konferencia sa uskutočnila z príležitosti 220. výročia vyjdenia prvej kodifikačnej práce o bernolákovskej spisovnej slovenčine. Odznelo na nej 20 referátov odborníkov z oblasti jazykovedy a literárnej vedy, na živej rozprave sa aktívne zúčastnili aj odborníci z oblasti histórie a teológie. Referáty si vypočulo vyše 40 prítomných účastníkov.

 

Na konferencii odzneli referáty:

– Ján Doruľa, Bernolákovská kodifikácia ako výsledok slovenského jazykovo-historického vývinu

– Juraj Chovan, Ideové východiská bernolákovského hnutia

– Vincent Blanár, Dielo Antona Bernoláka vo svetle novších výskumov

– Gizela Gáfriková, Bernolákovci a staršia slovenská tradícia

– Imrich Sedlák, Bernolákovský spisovný jazyk vo vydavateľskej praxi Slovenského učeného tovarišstva

– Ján Debnár, Palkovičov preklad Biblie do bernolákovskej spisovnej slovenčiny

– Júlia Dudášová, Anton Bernolák a Josef Dobrovský

– Eva Fordinálová, Duch jazyka (finále idey v Hollého diele)

– Viliam Turčány, Bernolák na Elyzejských poliach

– Erika Brtáňová, Literárny jazyk v diele J. I. Bajzu

– Lenka Rišková, Vzťah Bohuslava Tablica k bernolákovcom

– Štefan Baranovič, Osvaldovská generácia a bernolákovci

– Ondrej Halás, Juraj Fándly a bernolákovský úzus spisovnej slovenčiny

– Ladislav Kačic, Hudobníci a Slovenské učené tovarišstvo

– Svorad Zavarský, Quinquaginta rationes – Padesáte prjčin: Paralelné trnavské texty zo začiatku 18. storočia. Príspevok k latinsko-vernakulárnemu vzťahu v predbernolákovskom období

– Angela Škovierová, Jazyk a výrazové prostriedky v kázňovej zbierke D. Mokoša a J. V. Gazdu; rozdiely a podobnosti

– Timotea Vráblová, Literárny jazyk v hymnologickej literatúre

– Kamila Fircáková, Imrich Kotvan a výskum bernolákovcov

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics