Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia

 

 

 

Miesto konania konferencie: Košice

Dátum konania konferencie: 23. – 27. októbra 2018

Zodpovedný pracovník: Peter Žeňuch

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, Centrum spirituality Východ-Západ Michala Lacka

Konferencia sa realizuje v rámci riešenia projektu APVV-14-0029 Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia.

 

V dňoch 23. - 27. októbra 2018 sa v Košiciach uskutoční vedecká konferencia Cyrilská a latinská písomná kultúra byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku do konca 18. storočia na Slovensku do konca 18. storočia, ktorý pripravuje Slavistický ústav Jána Stanislava SAV v spolupráci s Centrom spirituality Východ-Západ M. Lacka a Teologickou fakultou Trnavskej univerzity.

Tematika konferencie úzko súvisí s vedeckovýskumným programom projektu financovaného Agentúrou na podporu výskumu a vývoja (APVV-14-0029) s názvom Cyrilské písomníctvo na Slovensku do konca 18. storočia. Bližšie informácie o projekte sú na stránke www.cyrslav.sav.sk.
 

 

 

Program a anotácie referátov v PDF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics