Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Polemicko-teologické témy v žánroch staršej literatúry

 

Vedecký seminár s predpokladanou medzinárodnou účasťou

 

 

 

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konferencie: 3. – 4. decembra 2014

Zodpovedný pracovník: Svorad Zavarský

Organizátori: Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

 

 

 

Konfesionálne rozdelenie Cirkvi v novoveku bolo sprevádzané živou aktivitou na poli polemickej teológie, ktorá precízne definovala pozície jednotlivých vyznaní v oblasti vierouky a náboženskej praxe. Téma seminára vychádza z hypotézy, že polemická teológia, podobne ako asketika, patrila k praktickým teologickým disciplínam, ktorej témy a spôsob myslenia boli natoľko prítomné v spoločenskom živote, že prirodzene prenikali aj do iných literárnych žánrov (historiografia, dráma, prírodovedné traktáty atď.). Cieľom seminára bude uvažovať a diskutovať o polemicko-teologických kódoch v rozličných literárnych žánroch 16. až 18. storočia. Tento dôležitý aspekt, ba v spomenutom období jeden z určujúcich aspektov písomnej kultúry nebol dosiaľ predmetom záujmu bádateľov na Slovensku.

 

 

Webstránka konferencie

 

 

Program konferencie v PDF súbore

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics