Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Historický význam a odkaz diela osobností slovenského národného obrodenia (P. J. Šafárik, J. Kollár, Ľ. Štúr, J. Záborský)

Historical Significance and Reference of Works of Slovak National Revival (P. J. Šafárik, J. Kollár, Ľ. Štúr, J. Záborský)

 

 

 

Miesto konania konferencie: Bratislava

Dátum konferencie: 10. októbra 2013

Zodpovedný pracovník: Ján Doruľa

Organizátori: Centrum excelentnosti SlovSlav, Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

 

 

 

Zhodnotenie diela Antona Bernoláka ako zákonitého výsledku slovenského spoločensko-kultúrneho vývinu, ideové pôsobenie diela bernolákovcov na ďalší kultúrno-spoločenský vývin s dobovými paralelami, súvislosťami a odlišnosťami, ako sa prejavili v diele P. J. Šafárika, Jána Kollára a potom v ďalších modifikáciách najmä v diele Ľudovíta Štúra a štúrovcov s dobovými variantmi i rozpormi (Kollár–Štúr–Záborský).

 

 

 

Program konferencie v PDF.

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics