Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Archív úspešne vyriešených projektov APVV

(zoznam projektov uvádzame podľa abecedného poriadku)

 

 

 

 

Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita Bulharov a Slovákov

 

Bulharská a slovenská lexikografia v zjednotenej Európe

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics