Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Zo slavistických výskumov jazyka, histórie a kultúry

seminár s diskusiou pre verejnosť

 

Pramene byzantskej tradície na Slovensku

výstava

 

 

 

Vernisáž

 

                                

 

 

Seminár

 

 

 

 

 

Späť

 

 

 

 

shopify analytics