Logo SAV Logo SAV
Sitemap | ENSAV | Fóra | Press | Správy | Linky | Webmail | Intranet
   Language: SK Štvrtok, 24. január 2008   
Vyhľadávanie  v sekcii
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Aktuality

Ocenenie pre Štefana Liptáka

Vložil: V. Šmihula, 14.5.2007, videné 1061 krát

 

Podpredseda SAV Dušan Kováč vo štvrtok 10. mája odovzdal Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra PhDr. Štefanovi Liptákovi, CSc.

Na slávnosti, venovanej výsledkom práce, ale aj životnému jubileu (*1937) významného vedeckého pracovníka, jazykovedca zo Slavistického ústavu Jána Stanislava (SÚJS) SAV v Bratislave PhDr. Štefana Liptáka, CSc., sa okrem Dušana Kováča zúčastnili podpredsedníčka SAV Viera Rosová, vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan, riaditeľ SÚJS SAV Peter Žeňuch, ale aj priatelia a kolegovia.

Čestnú plaketu SAV Ľudovíta Štúra za zásluhy v spoločenských vedách jubilantovi odovzdal podpredseda SAV Dušan Kováč, ktorý v laudáciu pripomenul, že Štefan Lipták pracuje v SAV od roku 1962, teda už 45 rokov... Po krátkom pôsobení na UPJŠ v Košiciach v rokoch 1962-1995 pracoval v Jazykovednom ústave ĽŠ SAV v Bratislave. Venoval a venuje sa predovšetkým dialektológii - výskumu slovenských nárečí (východoslovenských, najmä zemplínskych a užských nárečí) a západoslovansko-východoslovanským jazykovým kontaktom. Ako zdôraznil laudátor, široké slavistické zameranie ho viedlo k tomu, že sa stal jedným zo zakladateľov Slavistického kabinetu SAV (dnešný SÚJS SAV), ktorý v prvých mesiacoch viedol. Bol a je zodpovedným riešiteľom viacerých interdisciplinárnych slavistických výskumných projektov. Patrí medzi popredných výskumníkov slovenských nárečí. Venuje sa aj výskumu Slovákov na Podkarpatskej Rusi a slovensko-poľského jazykového pomedzia. Popri množstve publikácií venovaných týmto výskumom spolupracoval aj na jednom zo základných diel slovenskej lingvistiky – Slovníku slovenských nárečí a štúdie z oblasti onomastiky – teda o vlastných menách, aj o osobných menách, miestnych menách a pod. "Žiada sa mi pripomenúť aj dielo, ktoré sa pripravuje na vydanie," pokračoval Dušan Kováč. "Je to obsiahly Slovník zemplínskych a užských nárečí. Mal významnú účasť na príprave prvého dielu Atlasu slovenského jazyka a ukážkovom zväzku Slovníka slovenských nárečí. Množstvo príspevkov predniesol na významných vedeckých konferenciách doma aj v zahraničí, venuje sa aj vedecko-populárnej publicistike."

Popri vlastnej vedeckej práci si Štefan Lipták našiel čas aj na vedecko-organizátorskú aktivitu. V rokoch 1991-1995 bol vedeckým tajomníkom Jazykovedného ústavu ĽŠ SAV, dve funkčné obdobia pracoval ako vedecký tajomník Slovenskej jazykovej spoločnosti pri SAV, v SÚJS SAV bol predsedom vedeckej rady a od leta 2006 je zástupcom riaditeľa ústavu. V rokoch 1993-94 pôsobil aj edukatívne na Prešovskej univerzite v Prešove, neskôr na Katolíckej univerzite v Ružomberku.

Za kolegov z ústavu sa za doterajšiu jubilantovu prácu poďakoval riaditeľ ústavu Peter Žeňuch, ktorý ocenil nielen jeho významné výskumné výsledky, ale najmä jeho pomoc mladším kolegom.

PhDr. Štefan Lipták, CSc. sa na záver nielenže úprimne poďakoval za ocenenie a pochvalné slová, ale pridal aj niekoľko mimoriadne zaujímavých príbehov zo svojho kľukatého vedeckého života – doslova príbeh chlapca zo sirotinca, ktorý sa dopracoval až k súčasnému vedeckému a spoločenskému uznaniu svojej výskumnej práce.


Prílohy:
Priloha
Držiteľ Čestnej plakety Ľudovíta Štúra SAV PhDr. Štefan Lipták, CSc.

Priloha
Štefan Lipták preberá uznanie z rúk Dušana Kováča. V pozadí Peter Žeňuch a Ladislav Kačic zo SÚJS SAV.

Priloha
Náhoda chcela, aby Dušan Kováč ukázal plaketu aj ostatným...

Priloha
Pohľad počas laudácia na počesť jubilanta - zľava Štefan Lipták, Peter Žeňuch, Ladislav Kačic a Mária Košková zo SÚJS SAV. Laudácio predniesol Dušan Kováč.

Priloha
Prví dvaja zľava podpredsedníčka SAV Viera Rosová a vedecký sekretár SAV Ľubomír Falťan.

Priloha
Kvety od kolegov - vpravo Katarína Žeňuchová.

Priloha
Slovo má jubilant (druhý zľava)...

Priloha
Kolegovia z ústavu - zľava Angela Škovierová, Svorad Zavarský, Andrej Škoviera a Katarína Žeňuchová.
Print page Vytlačiť stránku | Send page Poslať stránku e-mailom | Send link Poslať linku e-mailom
W3C HTML W3C CSS RSS