Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Fotogaléria z konferencie

 

Cyrilo-metodské kultúrne dedičstvo a národná identita

 

Bratislava 11.-13. novembra 2009

 

 

 

Streda 11. novembra

c-m-dedicstvo-1-010 c-m-dedicstvo-1-020 c-m-dedicstvo-1-040 c-m-dedicstvo-1-045
c-m-dedicstvo-1-050 c-m-dedicstvo-1-060 c-m-dedicstvo-1-070 c-m-dedicstvo-1-080
c-m-dedicstvo-1-090 c-m-dedicstvo-1-100 c-m-dedicstvo-1-110 c-m-dedicstvo-1-120
c-m-dedicstvo-1-130 c-m-dedicstvo-1-140 c-m-dedicstvo-1-150 c-m-dedicstvo-1-160
c-m-dedicstvo-1-170 c-m-dedicstvo-1-180 c-m-dedicstvo-1-190 c-m-dedicstvo-1-200
c-m-dedicstvo-1-210 c-m-dedicstvo-1-220 c-m-dedicstvo-1-230 c-m-dedicstvo-1-240
c-m-dedicstvo-1-250 c-m-dedicstvo-1-260 c-m-dedicstvo-1-270 c-m-dedicstvo-1-275
c-m-dedicstvo-1-280 c-m-dedicstvo-1-285 c-m-dedicstvo-1-290 c-m-dedicstvo-1-300
c-m-dedicstvo-1-307 c-m-dedicstvo-1-308 c-m-dedicstvo-1-320 c-m-dedicstvo-1-330

 

 

Štvrtok 12. novembra

c-m-dedicstvo-2-01 c-m-dedicstvo-2-02 c-m-dedicstvo-2-03 c-m-dedicstvo-2-04
c-m-dedicstvo-2-05 c-m-dedicstvo-2-06 c-m-dedicstvo-2-07 c-m-dedicstvo-2-08
c-m-dedicstvo-2-09 c-m-dedicstvo-2-10 c-m-dedicstvo-2-11 c-m-dedicstvo-2-12

 

 

Piatok 13. novembra

c-m-dedicstvo-3-01 c-m-dedicstvo-3-02 c-m-dedicstvo-3-03 c-m-dedicstvo-3-04
c-m-dedicstvo-3-05 c-m-dedicstvo-3-06 c-m-dedicstvo-3-07 c-m-dedicstvo-3-08
c-m-dedicstvo-3-09 c-m-dedicstvo-3-10 c-m-dedicstvo-3-11 c-m-dedicstvo-3-12

 

 

Fotogaléria z prvého dňa konferencie na stránke Bratislavskej eparchie

 

 

 

 

 

shopify analytics