Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Russkaya versiya       English version

O ústave
Kontakt
Pracovníci
Granty
Časopisy
Publikácie
Konferencie
Doktorandské štúdium
Správy o činnosti
Fotografie
Knižnica
Slovenský komitét slavistov
Spolupracujúce inštitúcie
Zaujímavé linky
Aktualizácie

 

 

Organizational Structure of the Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS

 

Director: Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc.

 

Deputy Director: Mgr. Svorad Zavarský, PhD.

 

Academic Senate:

Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD., chairman
Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. (internal member)
Doc. Mgr. Katarína Žeňuchová, PhD. (internal member)
Prof. PhDr. Juraj Glovňa, CSc., FF UKF Nitra (external member)
Prof. PhDr. Júlia Dudášová-Kriššáková, DrSc., FF Prešovskej univerzity (external member)

 

Attestation Commission:

 

Prof. PhDr. Peter Žeňuch, DrSc. (chairman ex offo)
Mgr. art. Ladislav Kačic, PhD. (internal member)
Mgr. Mária Košková, CSc. (internal member)
Mgr. Iveta Valentová, PhD., JÚĽŠ SAV (external member)
Doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc., FF UK Bratislava (external member)

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics