Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
Slavistický ústav Jána Stanislava SAV - Jan Stanislav Institute of Slavistics, SAS

         Slovenská verzia       Russkaya versiya

Institute
Contact
Staff
Grants
Journals
Publications
Conferences
Doctoral Studies
Annual Reports
Photogallery
Library
Slovak Committee of Slavists
Cooperating Institutions
Links
Updates

 

 

Updates

 

 

December 20, 2017

Two new publications have been published:

Liturgické jazyky v duchovnej kultúre Slovanov. Monotematický súbor štúdií

Barkóciho vizitácia Šarišského archidiakonátu (1749). Rímskokatolíci, gréckokatolíci a evanjelici podľa latinskej vizitácie

 

December 19, 2017

New volumes of journal Slavica Slovaca have been published:

Slavica Slovaca, 2017, Vol. 52, No. 2

Slavica Slovaca, 2017, Vol. 52, No. 3

 

October 10, 2017

Conference Photo Gallery:

Liturgical Languages in Spiritual Culture of Slavs

 

July 26, 2017

New book has been published:

Medzikultúrne vzťahy východnej cirkvi s latinskou v Uhorsku do konca 18. storočia

 

July 17, 2017

New volume of journal Slavica Slovaca has been published.

 

March 31, 2017

Three new publications have been published:

Kliment Ochridský a jeho prínos pre slovanskú a európsku kultúru

Jazyk a kultúra v slovanských súvislostiach. Zo slovanskej etnolingvistiky

Historický a sociolingvistický kontext kodifikácií slovanských jazykov

 

March 27, 2017

Copies of papers from „Ján Stanislav a slovenská Slavistika“

are available in PHP and PDF formats.

 

February 28, 2017

Presentation:

Autobiografia P. Paulína Bajana OFM (1721–1792)

 

February 21, 2017

The website of Jan Stanislav Institute of Slavistics SAS has been updated:

profiles, grants, conferences

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

shopify analytics